SŁAWOMIR SZURMAN

Partner Założyciel, Biegły Rewident

 

Sławomir Szurman jest Prezesem Zarządu AdAc.

Studiował Finanse Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1996-2002 zatrudniony w PricewaterhouseCoopers (wcześniej Coopers & Lybrand). Pierwsze cztery i pół roku w dziale audytu gdzie był odpowiedzialny za badanie dużej i średniej wielkości przedsiębiorstw, w szczególności hut, koksowni oraz zakładów przemysłu tytoniowego, motoryzacyjnego, spożywczego zgodnie z polskimi oraz zagranicznymi uregulowaniami prawnymi. Uczestniczył w przeglądach finansowych (due diligence) przeprowadzanych na zlecenie zagranicznych inwestorów w Polsce. Był zaangażowany w ocenę oraz raportowanie Polskiemu Rządowi wykonania przez zagranicznych inwestorów umów prywatyzacyjnych byłych przedsiębiorstw państwowych.

Współzałożyciel AdAc, odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych kilkudziesięciu dużej i średniej wielkości Spółek rocznie.  W szczególności: zakładów chemicznych, firm usługowych różnego sektora (od IT przez logistykę po usługi pocztowe), firmy odzieżowe produkcyjne, budowlanych, przemysł lotniczy.

Sławomir Szurman jest specjalistą w zakresie badania sprawozdań finansowych przygotowanych według polskich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Do jego pracy należy zarządzanie działem płacowo-kadrowym oraz wdrożeniami systemu onPoint.

Urodzony narciarz. Każdą nową górę traktuje jak wyzwanie. Jego celem jest zjechanie ze wszystkich Alpejskich lodowców.

Wpisany na listę Biegłych Rewidentów pod numerem 10110.