MARIA KOŁODZIEJCZYK

Partner, Doradca Podatkowy, Prawnik

 

Studiowała Prawo i Administracje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1998 – 1999 pracowała jako asystent w kancelarii radcy prawnego, gdzie odpowiedzialna była za przygotowanie projektów pism procesowych, umów oraz innych dokumentów.

W latach 1999- 2004 inspektor w dziale podatków pośrednich Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się rozpatrywaniem spraw w trybie odwoławczym, kontrolą zgromadzonych w postępowaniu dokumentów oraz przygotowywaniem pism procesowych w postępowaniu administracyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od 2004 roku Doradca Podatkowy w AdAc gdzie odpowiedzialna jest za obsługę osób fizycznych i prawnych, zarówno podatku od towarów i usług jak i podatku dochodowego.

Kieruje działem doradztwa podatkowego. Uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych nadzorując prace związane z badaniem sekcji podatkowych.

Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych (w tym projektów typu Due Dilligence) oraz innych dużych projektów na rzecz klientów polskich oraz zagranicznych AdAc.

Snowboard czy narty? Dla Marii to nie jest dylemat. A jej freestyle budzi podziw u nie jednego snowboardzisty.

Wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 9952.